Takbehandling

Vi är experter, låt oss göra jobbet!

Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör utför vi arbetet – vilket innebär en trygghet för dig. Med rätt kunskap om produkt, utrustning och hjälpmedel gör vi ett effektivt och kvalitetssäkert arbete. Hanteringen med kemikalierna sker med största miljöhänsyn och gällande normer om säkerhet och personligt skydd följs.

Vi lämnar offert utan kostnad och i de flesta fall besöks objektet så att omfattningen och åtgärd kan bedömas.

Välkommen att kontakta oss!

Vi hjälper dig mot påväxt av alg och mossa

Vi städar alltid upp efter oss och tar med skräpet!

5 års garanti på utförd behandling att ditt tak är fritt från påväxt.

Vi behandlar ert tak med löftet om att ni blir fria från mossan!