Plåtmålning

Ta hand om ditt tak och skydda mot rostangrepp

Varför måste man måla om ett plåttak?

Plåt måste målas om med jäkna mellanrum för att undvika rostangrepp som annars snabbt sprider sig.

Vi erbjuder tvättning och målning av plåttak samt plåtfasader. Det utförs genom effektiv och miljövänlig metod. Vid arbetet används vatten utan kemiska tillsatser.

Vi hjälper dig mot påväxt av alg och mossa

Vi städar alltid upp efter oss och tar med skräpet!

3 års garanti på utförd behandling att ditt tak är fritt från påväxt.

Vi behandlar ert tak med löftet om att ni blir fria från mossan!